××× به آمل سایت (حاوی مطالب و موضوعات علمی، خبری و تحلیلی شهرستان آمل) خوش آمدید×××
 

۱۸ مرکز آموزش عالی در شهرستان آمل در حال فعالیت می باشند که ۸ مرکز دولتی، ۲ مرکز غیردولتی و ۸ مرکز غیرانتفاعی می باشد.

مراکز آموزش عالی آمل

ردیف

نام مرکز

وابسته به

1

دانشکده دامپزشکی آمل

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2

دانشکده فنی و حرفه ای پسران آمل

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3

دانشکده فنی و حرفه ای دختران آمل

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4

دانشگاه پیام نور آمل

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5

دانشگاه پیام نور رینه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6

دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی آمل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7

دانشکده علوم قرآنی

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

8

مرکز تربیت معلم خواهران بنت الهدی

وزارت آموزش و پرورش

9

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

غیر دولتی

10

دانشگاه شمال

غیر انتفاعی

11

موسسه آموزش عالی هراز

غیر انتفاعی

12

موسسه آموزش عالی سبز

غیر انتفاعی

13

موسسه آموزش عالی آمل

غیر انتفاعی

14

موسسه آموزش عالی سمنگان

غیر انتفاعی

15

موسسه آموزش عالی فرهمند لاریجان

غیر انتفاعی

16

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره 5

غیر انتفاعی

17

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فذا

غیر انتفاعی

18

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساخا

غیردولتی

 

حوزه های علمیه آمل

ردیف

نام حوزه

1

حوزه علمیه حضرت ابوالحسن امیرالمومنین (ع) آمل

2

حوزه علمیه و موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسکری (ع) آمل

3

مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (س) آمل

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۱ساعت 11:45  توسط ع. الف  |